CUMA NGE TEST AJA

Setelah pulang dari khaibar menuju madinah, Rasulullah beristirahat disuatu tempat. Lalu datang Zainab bin Al Harits membawa makanan kambing bakar kepada Rasul. Zainab tahu kalau Rasul senang sekali dengan makanan dari kambing. Namun bukanlah maksud baik Zainab memberikan panganan kepada rasul. Tanpa sepengetahuan rasul dan sahabat , Zainab telah membubuhkan bubuk racun kedalam makanan tersebut.

Sempat digigit oleh Rasul, lalu daging tersebut dimuntahkan kembali. "Aku diberitahu oleh tulang kalau dagingnya beracun"kata Rasul. Lalu diburulah Zainab dari tempat persembunyiannya oleh para sahabat. Zainab ditangkap dan diserahkan kepada Rasul untuk diadili.

"Mengapa engkau membubuhkan racun kedalam makananku, apakah engkau bermaksud membunuhku?" tanya Rasul kepada Zainab.
Aku hanya ingin mengetest anda " jawab Zainab enteng ."Aku hanya ingin tahu, bila anda seorang raja pasti engkau akan terbunuh karena racun itu, namun bila engkau seorang Rasulullah engkau akan dilindungin Allah"
Demi mendengar jawaban Zainab , Rasul menggeleng2 kepala. Atas sifat Rasul yang mulia, Zainab lalu dibebaskan dari hukuman.

Namun ada sahabat yang bernama Bisyr baru datang. Dia tidak tahu ada keributan yang ditimbulkan oleh ulah zainab. Tanpa bertanya tanya lagi, Bisyr langsung memakan daging yang terlihat sangat lezat itu. Tak berapa lama Bisyr pun meninggal karena keracunan makanan yang seharusnya dimakan Rasul namun termakan oleh Bisyr. Atas kematian Bisyr, kerabat Bisyr meminta qisash sebagai hukuman yang setimpal atasnya. Lalu zainab pun dibunuh sebagai pembalasan setimpal atas kematian Bisyr.